SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLYSEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělání v Mateřské škole, Náchod, Březinova 669 pro školní rok 2022/2023.

 

Seznam uchazečů

 

uchazeč           výsledek řízení

 

30/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

32/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců         

35/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

43/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

47/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

48/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

49/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

50/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

52/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

53/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

57/22               přijat/a            se stanovením zkušebního pobytu na období 3 měsíců

 

 

Datum zveřejnění: 2. 6. 2022                                       Šimková Lenka, ředitelka školy

                                                                      

 

 

K zápisu do mateřské školy v období od 2.5. do 3.5.2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst.1 písm.a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 22.6.2022 od 13.00 do 16:00hodin v ředitelně mateřské školy.

Podrobné informace k zápisu cizinců-uprchlíků zveřejníme první týden v červnu na web.stránkách školy  www.ms-brezinova.cz

Для зарахування до дитячого садка у період з 2 по 3 травня 2022 не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації  22 червня 2022od 13,00 do 16,00.

 

 

Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook