Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí k předš. vzdělávání pro školní rok 2022/23-Критерії прийомуKritéria pro přijímání ukrajinských dětí k předš. vzdělávání pro školní rok 2022/23-Критерії прийому

Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - zvláštní zápis podle zákona č.67/2022 Sb.(Lex Ukrajina školství) Критерії прийому українських дітей до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік - спеціальна реєстрація відповідно до Закону No 67/2022 Coll. (Lex Ukraine Education)

K zápisu do mateřské školy v termínu 22. 6. 2022 mohou podat přihlášku pouze cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst.1 písm.a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.                                                                                                                                    

Подати заяву про зарахування до дитячого садка 22 червня 2022 року можуть лише іноземці з візою з метою здійснення перебування на території Чеської Республіки відповідно до розділу 33(1)(a) Закону про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці ("біженці") з місцем проживання в водозбірній зоні.

 

Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook