Informace k provozu MŠ pro šk.rok 20/21 vzhledem ke Covid – 19Informace k provozu MŠ pro šk.rok 20/21 vzhledem ke Covid – 19


Informace k provozu mateřské školy pro šk. rok 2020/21 vzhledem ke Covid-19:

Činnost MŠ zahájí v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

MŠ má nastavená hygienická pravidla:

  • časté, intenzivní větrání
  • úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně
  • denně úklid všech místností – povrchů a ploch
  • několikrát denně dezinfekce klik, splachovačů, umyvadel, spínačů…
  • při vstupu do budovy školy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky na dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
  • doprovod dítěte se bude zdržovat v budově MŠ po nezbytně dlouhou dobu.
  • rodiče nebudou vstupovat do tříd, vyčkají na příchod učitelky u dveří do třídy.

 

Do budovy MŠ nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ  –  dítě nebude učitelkou přijato do třídy;
  • vyskytnutí příznaků v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;  
  • zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout dítě z MŠ.

 

Distanční výuka při výskytu nákazy Sars Cov-2:

 MŠ bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 Distanční výuka bude probíhat tehdy, pokud v MŠ bude nepřítomna více jak polovina dětí, kterých se povinná  předškolní výuka týká.

 Distanční výuka se nebude týkat dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.

 Rodiče, změny telefonních čísel ihned hlaste učitelkám, aby jste byli dosažitelní.

 Děkujeme všem za respektování pravidel. Pokud by se situace změnila, budeme Vás informovat.

                                                                                                                                                                                Šimková Lenka, ředitelka školy

Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook