KONZULTAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI DĚTÍ, KTERÉ 1. 9. 2022 NASTUPUJÍ DO ZŠ

Konzultační schůzky s rodiči dětí, které od 1. 9. 2022 nastupují do ZŠ, 

se uskuteční 24. 3. 2022 dle časového rozpisu, který je vyvěšen v šatně MŠ.


Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook