O nás

Budova naší mateřské školy je obklopena lesoparkovou zahradou. Jedna její část slouží k pozorování hmyzu, ptáků, rostlin. Máme zde mezi stromy minidendrofon, věž poznání, budky pro ptáky, domečky pro hmyz, pítka pro motýly. V této části zahrady plánujeme pro děti různé vzdělávací činnosti a pozorování. K dispozici je venkovní kuchyně – pro vaření s přírodninami. V kompostérech si s dětmi pěstujeme zeleninu, bylinky, květiny.

V letních měsících využíváme venkovní terasu ke hraní a svačinám.

 

 

Děti učíme základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život dle zásad RVP PV - aby dítě bylo samostatné, tvůrčí, umělo si vybrat, umělo nést zodpovědnost za svou volbu a umělo spolupracovat.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, jejich informovanosti o prospívání dítěte,

o záměrech školy.

Činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou, má tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků podle Školního vzdělávacího programu.

Podporujeme pravidla zdravého životního stylu každodenním pobytem venku, dodržováním pitného režimu a odpočinku.

Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti naší školy.

Důraz klademe na individuální přístup a přátelskou atmosféru.

 

Dětem nabízíme

 • dobře vybavenou rodinnou školku
 • dostatek hraček a didaktických pomůcek
 • přátelské prostředí
 • plnohodnotnou a chutnou stravu
 • členitou lesoparkovou zahradu s dvěma pískovišti, altánem, venkovní kuchyní,  herními  a vzdělávacími prvky

 

Rodičům nabízíme

 • vstřícnost učitelek
 • společné akce
 • možnost sledovat dění naší MŠ na webových stránkách a facebooku
 • individuální konzultační schůzky s rodiči předškoláků před vstupem do ZŠ
 • dílnu pro tvoření s rodiči a dětmi - kutilství, výtvarné a pracovní činnosti

 

Poobědní aktivity:

 • „Předškoláček“ - příprava předškoláků pro vstup do ZŠ
 • „Angličtina hrou“ - metoda Wattsenglish
 • „Šikovné ruce“- výtvarné a pracovní činnosti
 • „Rarášek“ - pohybové hry, cvičení a tanec

 


Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook