Třídy

 


Sluníčka

učitelky:

  • Lenka Šimková, ředitelka školy
  • Petra Zimanová
  • Helena Babicová - asistentka pedagoga


počet dětí ve třídě: 22

 

Rosničky

učitelky:

  • Lenka Volná
  • Markéta Jiříová
  • Irena Matoulková  –  asistentka pedagoga


počet dětí ve třídě: 22

 

Třída Sluníčka

Třída se nachází v přízemí budovy společně se šatnou a sociálním zařízením. Celý prostor je rozdělen na třídu a hernu, obě jsou vybaveny novým nábytkem.

Vybavení třídy hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samy brát a ukládat. Velký malířský stojan, pojízdná magnetická tabule,  paravan a rozkládací stolečky obohacují  vybavení této třídy a rozvíjejí činnosti i hry dětí. V herně i ve třídě jsou koutky vybavené pro námětové hry „Na obchod, domácnost, kadeřnictví, poštu“. Nechybí výtvarný, hudební, čtenářský a relaxační koutek. Součástí herny je  IT koutek – kde mají děti pod vedením učitelky k dispozici počítač, dotykovou interaktivní tabuli. Stolek s pitným režimem je dětem dostupný po celý den.

 

 


Třída Rosničky

Třída se nachází v prvním patře budovy MŠ současně s umývárnou, ložnicí, úklidovou místností a sborovnou pro paní učitelky. Třída je rozdělena do dvou hracích místností, obě jsou vybaveny novým nábytkem. V první části se nachází stolečky s židlemi, výtvarný kout, počítačový kout, stěna se stavebnicemi a hračkami pro děti. Druhá část třídy je rozdělena do hracích koutků pro námětové hry: dílnička, hudební koutek, kuchyň, obchod, cvičební koutek a odpočinkový kout s velkou matrací a knihovničkou pro děti. K dispozici jsou ve skříních matrace pro poobědní odpočinek

Vybavení třídy hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samy brát a ukládat. K dispozici je pojízdná magnetická tabule, paravan, kombinace tří dřevěných stolečků s možností různého využití při práci s dětmi. Děti mají po celý den zabezpečen pitný režim ve třídě.

 

 


Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook