Tradiční akce MŠ

Nedílnou součástí života MŠ jsou školní tradiční akce:

 • zamykání zahrady – opékání buřtů
 • tematické týdny – kuchařství, barevný, ekologický
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka – s tradicemi a zvyky českých vánoc
 • nadílka zvířátkům u krmelce
 • Tříkrálové putování v sousedství MŠ
 • karneval
 • velikonoční pečení mazanců
 • Den matek
 • Den otců – stezka s plněním úkolů a společné posezení
 • divadelní představení v MŠ – profesionální herci
 • seznamování se s volně žijícími zvířaty, ochrana přírody – program pro děti
 • zahradní slavnost – vystoupení pro rodiče na závěr školního roku
 • spaní předškoláků ve školce
 • návštěvy výtvarné galerie umění, divadla, kina, knihovny, ZUŠ
 • pravidelné cvičení v tělocvičně na ZŠ TGM – v zimních měsících
 • výlety

Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook