Informace pro rodiče

Operační program Jan Ámos Komenský

MŠMT - poskytovatel dotace z operačního programu Jan Ámos Komenský

název projektu: Šablony I - MŠ Březinova

registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22-002/0000169

 

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. – Inovace ve vzdělávání

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

Dokumenty ke stažení
 

Distanční vzdělávání dětí

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Školné


Zápis do MŠ

 

Školní řád

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Ceny stravného

GDPR

ŠVP

ČŠI Inspekční zpráva

Protokol o kontrole

Organizace dne

Minimální preventivní program

Desatero pro rodiče

 

Dokumenty ke stažení:

Rozpočet pro rok 2023

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání


Kontakt

Mateřská škola Březinka
Březinova 669
547 01 Náchod
tel.: +420 491 423 664
tel.: +420 739 548 958
reditelka@ms-brezinova.cz

Facebook